Facebook BotkyMánie

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v elektronickém obchodě ( e-shop ) www.botkymanie.cz, provozovaný spol. KOOB Trade s.r.o., zast. jednatelkou pí. Sabinou Krýslovou, Letkov 237, 326 00 Plzeň IČO 28009941 ( dále jen provozovatel ), e-mail: info@botkymanie.cz, tel. 602108878.

I.Všeobecná ustanovení

Registrací a vyplněním registračních údajů v e-shopu www.botkymanie.cz zákazník souhlasí, že provozovatel bude tyto data dále spravovat. Provozovatel se zavazuje, že osobní data získaná z registrace a objednávek použije výhradně pro interní potřebu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Veškeré využití údajů v rámci společnosti sleduje pouze poskytnutí služeb zákazníkům elektronického obchodu www.botkymanie.cz.

II.Nákupní řád

Informace o zboží a ceně uváděné  prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní a poplatků s výjimkou nákladů na doručení zboží. Fotografie uvedené na stánkách obchodu odpovídají prodávanému zboží.
Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající ( KOOB Trade spol. s.r.o. ) má povinnost vyřídit objednávku a odeslat kupujícímu ( zákazník ) zaplacené zboží v  termínu nejpoději do 3 pracovních dnů na udanou adresu, pokud u jednotivého druhu zboží neuvádí jinou lhůtu dodání. V okamžiku potvrzení objednávky prodávajícím je zároveň uzavřena kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím. Potvrzení obsahu smlouvy v jiné než písemné podobě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.  Objednávky uskutečněné během dnů pracovního klidu budou vyřízeny v nejbližší nadcházející pracovní den.

Prodávající vystaví daňový doklad (fakturu) o koupi zboží, která bude odeslána spolu se zbožím. Kupující souhlasí s vystavením tohoto dokladu bez razítka a podpisu.

Veškeré osobní údaje poskytnuté kupujícím při registraci jsou důvěrné ( viz. Ochrana osobních údajů ).

Prodávající si vyhrazuje právo na změny cen nabízeného zboží a zrušení akčních slev nebo na pozměnění těchto akcí dle vlastního uvážení, bez jakékoliv jejich vymahatelnosti kupujícím.

Prodávající má právo objednávku nerealizovat v případě, že kupující nesplnil již dříve svůj závazek vůči provozovateli ( nezaplacená objednávka, nepřevzatá zásilka ). Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky v případě uvedení chybných údajů kupujícím v objednávce. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že plnění se stává nemožným.

 

Práva a povinnosti kupujícího

Veškeré objednávky jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a reklamačním řádem prodávajícího a vyjadřuje tímto svůj souhlas s nimi.

Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit v případě zaslání zboží na dobírku, v případě platby bankovním převodem je kupující povinnen zaplatit cenu, která je platná v momentě odeslání objednávky, včetně poštovného, v termínu do 7 pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou adresu doručení zboží, která se tímto stává místem dodání zboží.

Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve zkontroloval. Kupující má právo na odstoupní od smlouvy do 14 kalendářních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění – viz Reklamační řád.

Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit popatek za uskladnění a to ve výši 10,- , maximálně však 300,- Kč. Prodávající je oprávněn poté, co kupující prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na stran kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek z prodeje.

III.Platba

Platbu za zboží proveďte na následující účet:

ČSOB a.s. Plzeň, č.ú. 220063097/0300
Při platbě uveďte správný variabilní symbol.

IV.Reklamace

Případné reklamace se řídí zákony platnými v České republice. Zakoupené zboží lze reklamovat u prodávajícího dle podmínek Reklamačního řádu.

V.Dodací podmínky

Objednávky jsou prodávajícím vyřizovány neprodleně,  termínu nejpoději do 3 pracovních dnů na udanou adresu, pokud u jednotivého druhu zboží neuvádí jinou lhůtu dodání

Cena poštovného: balík do ruky 90,- Kč
balík na poštu 85,- Kč ( je nutné v objednávce udat směrovací číslo pošty )
na dobírku 130,- Kč
osobní převzetí zboží není možné

V případě, že kupujícím objednaná zásilka, zaslaná na dobírku, nebude bez vysvětlení kupujícím převzata, stává se povinností kupujícího uhradit prodávajícímu poštovné ve výši 130,- Kč a další vícenáklady tímto jednáním vzniklé. O těchto bude prodávající kupujícího informovat prostřednictvím elektronické pošty. V případě neuhrazení tohoto závazku kupujícím, vyhrazuje si prodávající právo vymáhat tento právní cestou.

Při objednávce zboží přesahující hodnotu 2000,- Kč je poštovné zdarma.

VI. Ochrana osobních údajů

Vyplněním registračního a objednávkového formuláře prostřednictvím www.botkymanie.cz dáváte souhlas k tomu, aby uvedené údaje mohly být zpracovány společností KOOB Trade spol. s r.o., provozovatelem e-shopu a pověřených třetích osob, v souladu se zákonem č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a to až do odvolání. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, dle par. 11,21 zák č. 101/2000 Sb. Máte právo souhlas písemně odvolat, právo na přístup k údajům, požádat o opravu, doplnění nebo vymazání osobních údajů.

VII.Všeobecné ustanovení

Všechny informace a fotografie zboží nacházející se na stránkách elektronického obchodu www.botkymanie.cz a registrované pod touto doménou, jsou chráněny autorskými právy.

V případě jakýchkoliv nejasností nás kontaktujte.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace